VZ729

- Vòng đeo tay nam. - Chất liệu: Titanium. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn...

109.000₫
VZ723

- Chất liệu: Titanium. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ.. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn sản phẩm còn nguyên trạng như lúc nhận. -...

169.000₫
VZ711

- Chất liệu: Titanium. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ.. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn sản phẩm còn nguyên trạng như lúc nhận. -...

145.000₫
VZ710

- Chất liệu: Titanium. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn sản phẩm còn nguyên trạng như lúc nhận. -...

179.000₫
VZ709

- Vòng đeo tay hồ ly. - Chất liệu: Titanium. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ.. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn sản phẩm còn...

145.000₫
VZ698

- Chất liệu: Titanium. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ.. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn sản phẩm còn nguyên trạng như lúc nhận. -...

125.000₫
VZ705

- Chất liệu: Titanium. - Bảo hành vĩnh viễn không gỉ, không đen, không phai màu. - Cách mở vòng: bạn xoay chữ H để mở. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất...

195.000₫
VZ697

- Chất liệu: Titanium. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Cách mở vòng: bạn xoay chữ H để mở. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì...

210.000₫
VZ681

- Chất liệu: Titanium. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn sản phẩm còn nguyên trạng như lúc nhận. -...

129.000₫
VZ677

- Vòng tay kiểu dây nịch. - Chất liệu: Titanium. - Kích cỡ: Freesize. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ...

145.000₫

Top