1/ CÁCH ĐO KÍCH CỠ NHẪN: Bạn chỉ cần dùng thước đo ngang (đường kính) trong lòng cái nhẫn bạn đeo vừa và lấy số đo đó (đơn vị tính là milimet). Nếu bạn không có sẵn nhẫn thì mượn đỡ của ai đó nhé.

--> Tất cả những cách đo khác trên mạng hướng dẫn bạn khó có thể mà làm chính xác nhé.

2/ CÁCH ĐO CỠ VÒNG TAY: Kích cỡ vòng tay cũng được tính bằng đường kính trong lòng cái vòng. Thông thường vòng hình ovan thì sẽ tính đường kính lớn. Nên cách đo kích cỡ vòng thì bạn chỉ cần lấy thước đo ngang ước lượng cổ tay của bạn.

Top