DZ579

- Dây chuyền kim tiền. - Chất liệu: Hợp kim. - Kích thước: dài 50cm. - Bảo quản: hạn chế tiếp xúc với nước, tránh tiếp xúc môi trường hóa chất. - Nếu sử dụng cũ...

99.000₫
DZ578

- Chất liệu: Hợp kim. - Kích thước: dài 50cm. - Bảo quản: hạn chế tiếp xúc với nước, tránh tiếp xúc môi trường hóa chất. - Nếu sử dụng cũ thì xi lại được. -...

65.000₫
MZ565

- Chất liệu: Hợp kim và đá.. - Kích thước: dây đeo dài 45cm - Bảo quản: hạn chế tiếp xúc với nước, tránh tiếp xúc môi trường hóa chất. - Nếu sử dụng cũ thì xi lại được....

158.000₫
MZ564

- Chất liệu: Hợp kim và đá.. - Kích thước: dây đeo dài 45cm - Bảo quản: hạn chế tiếp xúc với nước, tránh tiếp xúc môi trường hóa chất. - Nếu sử dụng cũ thì xi lại được....

134.000₫
MZ562

- Chất liệu: Hợp kim và đá.. - Kích thước: dây đeo dài 45cm - Bảo quản: hạn chế tiếp xúc với nước, tránh tiếp xúc môi trường hóa chất. - Nếu sử dụng cũ thì xi lại được....

148.000₫
MZ555

- Bộ dây chuyền mặt đá đỏ. - Chất liệu: hợp kim cao cấp và đá. - Kích thước: dây chuyền dài 45cm. - Bảo quản: hạn chế tiếp xúc với nước, tránh tiếp xúc môi trường hóa chất....

138.000₫
DZ552

- Bộ dây chuyền mặt đá tím. - Chất liệu: hợp kim cao cấp và đá. - Kích thước: dây chuyền dài 45cm. - Bảo quản: hạn chế tiếp xúc với nước, tránh tiếp xúc môi trường hóa chất....

129.000₫
MZ542

- Bộ dây chuyền cá tính. - Chất liệu: hợp kim cao cấp và đá. - Kích thước: dây chuyền dài 45cm. - Bảo quản: hạn chế tiếp xúc với nước, tránh tiếp xúc môi trường hóa chất. ...

144.000₫
MZ539

- Bộ dây chuyền đi tiệc. - Chất liệu: hợp kim cao cấp và đá. - Kích thước: dây chuyền dài 45cm. - Bảo quản: hạn chế tiếp xúc với nước, tránh tiếp xúc môi trường hóa chất. ...

148.000₫
MZ533

- Bộ dây chuyền cá tính. - Chất liệu: hợp kim cao cấp và đá. - Kích thước: dây chuyền dài 45cm. - Bảo quản: hạn chế tiếp xúc với nước, tránh tiếp xúc môi trường hóa chất. - Nếu sử dụng cũ thì xi...

148.000₫

Top