DZ797

- Chất liệu: Inox. - Kích thước: dài 60cm. - Bảo hành vĩnh viễn hoen gỉ. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn sản phẩm còn nguyên trạng...

149.000₫
DZ796

- Dây chuyền nam cỡ đại (rất lớn). - Chất liệu: Inox. - Kích thước: dài 62cm. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng...

395.000₫
DZ789

- Dây chuyền nam cỡ lớn. - Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Kích thước: dài 60cm. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền...

349.000₫
DZ786

- Dây chuyền inox nam. - Kích thước: dây dài 60cm. - Chất liệu: Inox. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền...

105.000₫
DZ779

- Dây chuyền inox nam cỡ lớn. - Kích thước: dây dài 60cm. - Chất liệu: Inox. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng...

159.000₫
DZ777

- Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Kích thước: dài 60cm. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn...

149.000₫
DZ760

- Dây chuyền nam kiểu mỏng. - Chất liệu: Inox. - Kích thước: dài 60cm. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền...

79.000₫
DZ759

- Dây chuyền nam cỡ đại. - Chất liệu: Inox. - Kích thước: dài 60cm. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền...

395.000₫
DZ752

- Kích thước: dây dài 55cm. - Chất liệu: Inox. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì...

75.000₫
DZ751

- Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Kích thước: dài 60cm. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn...

89.000₫

Top