MZ748

- Bộ dây chuyền tượng quan công nguyên khối. - Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Kích thước dây: bề rộng ~0.5cm, dài 59cm. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Được...

185.000₫
DZ744

- Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Kích thước: dài 55cm. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn...

75.000₫
DZ737

- Kích thước: dây dài 60cm. - Chất liệu: Inox. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì...

139.000₫
DZ725

- Dây chuyền vải đen. - Chất liệu: vải, inox. - Kích thước: dây dài 53cm. - Bảo hành viền và khóa vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu đầu khóa inox. - Được...

79.000₫
DZ724

- Dây chuyền vải đen. - Chất liệu: vải, inox. - Kích thước:dài 52cm và 55cm. - Bảo hành viền và khóa vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu đầu khóa inox. - Được...

99.000₫
DZ720

- Kích thước: dây dài 60cm. - Chất liệu: Inox. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì...

89.000₫
DZ719

- Dây chuyền nam kiểu mắc xích nối giác góc. - Kích thước: dây dài 60cm. - Chất liệu: Inox. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu...

105.000₫
MZ668

- Chất liệu: Inox mạ màu như vàng.. - Kích thước: dây dài 60cm. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì...

175.000₫
DZ655

- Kích thước: dây dài 62cm. - Chất liệu: Inox. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì...

125.000₫
DZ644

- Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Kích thước: dài 60cm. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn...

109.000₫

Top