DZ557

- Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Kích thước: dài 60cm. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn...

125.000₫
DZ547

- Chất liệu: Inox. - Kích thước: bề rộng 9mm, dài 61cm. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí...

209.000₫
DZ481

- Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Kích thước: bề rộng 1mm, dài 60cm. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí...

145.000₫
DZ479

- Chất liệu: Inox. - Kích thước: bề rộng 1.1cm, dài 60cm. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí...

345.000₫
DZ478

- Chất liệu: Inox. - Kích thước: bề rộng 1cm, dài 60cm. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí...

159.000₫
DZ474

- Chất liệu: Inox. - Kích thước: bề rộng 7mm, dài 56cm. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn sản...

155.000₫
DF440

- Chất liệu: Inox. - Kích thước: dài 60cm (cắt ngắn được). - Bảo hành vĩnh viễn không gỉ, không đen, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ...

179.000₫
DZ433

- Dây chuyền kiểu cọng tròn. - Chất liệu: Inox. - Kích thước: dài 60cm (cắt ngắn được). - Bảo hành vĩnh viễn không gỉ, không đen, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc...

105.000₫
DZ429

- Chất liệu: Inox. - Kích thước: dài 60cm (cắt ngắn được). - Bảo hành vĩnh viễn không gỉ, không đen, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ...

135.000₫
DZ426

- Dây chuyền dẹp khía cạnh cỡ lớn. - Chất liệu: Inox. - Kích thước: bề rộng 7mm, dài 60cm (cắt ngắn được). - Bảo hành vĩnh viễn không gỉ, không đen, không phai màu. -...

99.000₫

Top