DZ737

- Kích thước: dây dài 60cm. - Chất liệu: Inox. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì...

139.000₫
DZ676

- Dây chuyền cỡ lớn. - Chất liệu: Inox. - Kích thước: dài 60cm. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong...

345.000₫
DZ656

- Dây chuyền cỡ lớn - Kích thước: dây dài 60cm. - Chất liệu: Inox. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền...

345.000₫
DZ620

- Dây chuyền bảng vuông cỡ lớn. - Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Kích thước: bề rộng 0.8cm, dài 60cm. - Được đổi hàng hoặc...

159.000₫
DZ619

- Chất liệu: Inox. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Kích thước: bề rộng 0.8cm, dài 59cm. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn sản...

159.000₫
MF688

- Bộ vòng đeo cổ đầu đại bàng lớn - Kích thước: dây đeo dài 47cm/ 53cm/ 60cm. - Chất liệu: Inox, vải. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu mặt dây và viền...

209.000₫
DZ557

- Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Kích thước: dài 60cm. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí do gì miễn...

125.000₫
DZ547

- Chất liệu: Inox. - Kích thước: bề rộng 9mm, dài 61cm. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí...

209.000₫
DZ481

- Chất liệu: Inox mạ màu như vàng. - Kích thước: bề rộng 1mm, dài 60cm. - Bảo hành vĩnh viễn không hoen gỉ. - Được đổi mẫu hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí...

145.000₫
DZ479

- Chất liệu: Inox. - Kích thước: bề rộng 1.1cm, dài 60cm. - Bảo hành vĩnh viễn không đen, không gỉ, không phai màu. - Được đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền trong 2 ngày bất cứ lí...

345.000₫

Top